Помоћно - техничко особље

 

ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ:

Бобан Терзић - референт за БЗР и ППЗ
Немања Терзић - референт за БЗР
Драган Костадиновић - домар - мајстор одржавања
Милан Рамадановић - домар
Мијодраг Зафировић - домар - мајстор одржавања - ложач
Небојша Добросављевић - домар - мајстор одржавања - ложач
Мирко Трајковић - мајстор одржавања - ложач
Срећко Алексић - кувар
Зорица Марјановић - кувар
Никола Васић - помоћни радник у кухињи
Јелена Илић - сервирка
Весна Ђорђевић - сервирка
Славија Радосављевић - чистачица
Злата Стојановић - чистачица
Љиљана Рошковић - чистачица
Мирјана Станојевић - спремачица
Бисерка Костић - спремачица
Данијела Весовић - радник у вешерници