svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Управа школе

   

   

  УПРАВА ШКОЛЕ

  ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
  Данијела Јовић, дипл. музичар виолиниста

  ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА У ШКОЛИ
  Жарко Боровина, маст. информатичар

  ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА У ДОМУ
  Марина Ђорђевић, дипл. психолог

  АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ
  Мирјана Паунковић, секретар школе
  Драгица Јовић, технички секретар
  Александра Миловановић, шеф рачуноводства
  Александра Тодоровић, референт за финансијско руководствене послове
  Радица Алексић, референт за правне, кадровске и административне послове

  СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
  Јасна Милошевић Стојановић, психолог у школи
  Ивана Ћирић, психолог у дому
  Марија Костић, нототекар и медијатекар
  Ана Николић, библиотекар