УСПОМЕНЕ (1973-2013)

This is the HTML version of УСПОМЕНЕ (1973-2013) Page 22
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Потписивање споразума о обезбеђењу услова за делатност Школе за музичке таленте у Ћуприји. С лева на десно: Јован Ракић, Школа за музичке таленте, Арсен Трива, Факултет музичке уметности у Београду, Владимир Марковић, Републичка заједница образовања и Драгутин Марковић, Скупштина општине Ћуприја, 28. 12. 1974.године

Powered by FlippingBook. Joomla extension.