Годишњи испити / колоквијуми / смотре

Динамика колоквијума/смотри* и годишњих испита по предметима, у току школске године
Смотре, односно колоквијуми организују се у току школске године, а циљ је проверавање знања и напредовање ученика.
У току школске године, обавезно је учешће сваког ученика на јавним наступима школе, најмање два пута годишње. Тиме се стичу услови и право за полагање годишњег испита из инструмента као главног предмета. Ученици награђени на националним и интернационалним такмичењима, на предлог Музичког већа, односно наставника стручних предмета, могу бити ослобођени полагања годишњег испита.

Матурски испит

Ученици Школе за музичке таленте полажу матурски испит на завршној години школовања. У оквиру матурског испита ученици полажу писмени задатак из српског језика и књижевности, испит из камерне музике и испит из главног предмета – реситал. Испити из камерне музике и главног предмета – инструмента, ученици полажу пред комисијом коју чине представници професора Факултета музичке уметности у Београду и наставници Школе. Ученици који су у оквиру камерног ансамбла освојили награде на међународним такмичењима или су имали запажену концертну активност, могу бити ослобођени полагања овог дела матурског испита.