svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Тим за професионални развој и стручно усавршавање

  1. Александра Вулић, представник васпитача и координатор тима
  2. Љиљана Тодоровић, представник наставника општеобразовне наставе
  3. Данијела Станојевић, представник наставника општеобразовне наставе
  4. Душан Здравковић, представник наставника музичке наставе
  5. Сања Миливојевић, секретар