svg

Школа за музичке талентеАдреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја Телефон/Факс: 035/ 8472 344 Eлектрoнскa поштa: direktor@talenti.edu.rs administracija@talenti.edu.rs

  ОСТАЛА АКТА ШКОЛЕ

  ЈАВНИ ПОЗИВ

  ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
  БИЛАНС СТАЊА

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2024. година

  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ – Измена бр. 3 са Одлуком
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ – Измена бр. 2 са Одлуком
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ – Измена бр. 1 са Одлуком
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ – Измена бр. 4 са Одлуком
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ – Измена бр. 3 са Одлуком
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ – Измена бр. 2 са Одлуком
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ – Измена бр. 1
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

  ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 2022
  ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 2022
  БИЛАНС СТАЊА 2022
  БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 2022

  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ – Измена бр. 6
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ – Измена бр. 5
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ – Измена бр. 4
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ – Измена бр. 3
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ – Измена бр. 2
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ – Измена бр. 1
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

  ЈАВНИ ПОЗИВ

  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ/ЛИЦИТАЦИЈЕ – ПРОДАЈА ГАСНЕ ПЕЋИ

  ОБАВЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2023. година

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2022. година

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2021. година

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2020. година

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2019. година

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2018. година

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2017. година

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2016. година