svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  ОСТАЛА АКТА ШКОЛЕ

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2024. година

  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ – Измена бр. 4 са Одлуком
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ – Измена бр. 3 са Одлуком
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ – Измена бр. 2 са Одлуком
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ – Измена бр. 1
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

  ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
  ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
  БИЛАНС СТАЊА
  БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ – Измена бр. 6
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ – Измена бр. 5
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ – Измена бр. 4
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ – Измена бр. 3
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ – Измена бр. 2
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ – Измена бр. 1
  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

  ЈАВНИ ПОЗИВ

  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ/ЛИЦИТАЦИЈЕ – ПРОДАЈА ГАСНЕ ПЕЋИ

  ОБАВЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2023. година

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2022. година

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2021. година

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2020. година

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2019. година

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2018. година

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2017. година

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2016. година