svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

    Ценовник

    ЦЕНЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА (УЧЕНИКЕ)

    Уплата за септембар 2022.године – 
    Плаћање се врши до 5. у месецу.
    Број жиро рачуна Школе за музичке таленте у Ћуприји је 840-31302845-09.