svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Ирена Младеновић Милошевић

  Ирена Младеновић Милошевић је рођена у Параћину 1978.године.

  Основно музичко образовање стекла је у ОМШ „Миленко Живковић“ у Параћину, одсек – клавир.

  Средње музичко образовање завршила је у Нишу, одсек – клавир.

  Факултет музичких уметности у Нишу, одсек Музичка педагогија, завршава 2004. године одбраном дипломског рада „Шопенове клавирске сонате“ из области Хармонија са хармонском анализом. Потом 2013.године завршава мастер студије из области теоретских предмета у музици.

  Од 2000.године до 2004.године ради као музички уредник на Радију Параћин.

  Од 2004.године до 2008.године ради на месту клавирског сарадника у ОМШ „Миленко Живковић“ у Параћину.

  Од 2008. године прелази у ОМШ „Владимир Ђорђевић“ у Јагодини где ради као наставник теорије музике, солфеђа и клавира. На такмичењима из теорије музике и клавира осваја бројне награде (теорија музике – пет првих награда, клавир – пет првих, пет других и две треће награде).

  Од 2011.године ради у Школи за музичке таленте на месту наставника солфеђа и теорије музике. Из области теорије музике са ученицима осваја два лауреата и једну прву награду, а из предмета Солфеђо, од 2011. године до 2023.године, са ученицима укупно осваја преко тридесет првих награда и осам лауреата.