svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

    Јасна Милошевић Стојановић

    Рођена 1973.године у Јагодини. Након завршеног средњег образовања (Педагошка академија) уписује Филозофски факултет у Београду (одсек психологија). Након завршених студија, стечено знање примењује и проширује као приправник у  Заводу за психолофизиолошке поремећаје и говорну патологију у Београду.

    У Гешталт центру у Београду (код клиничког психолога и гешталт терапеута Младена Костића) успешно завршава петогодишњу едукацију и стиче звање психолошког саветника и гешталт терапеута.

    Мајка троје деце. Живи у Јагодини. У школи за музичке таленте у Ћуприји запослена је од 2005.године као стручни сарадник-психолог.