svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2019. година

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – НАБАВКА УГЉА БР. 5/2019

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАБАВКА УГЉА БР. 5/2019

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАБАВКА УГЉА БР. 5/2019

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 4/2019

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА БР. 4/2019

  ОДГОВОР НА ПИТАЊА У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА БР. 4/2019

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА БР. 4/2019

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА БР. 4/2019

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ЕЛЕКТРИЧНА ПАРНО КОНВЕКЦИЈСКА ПЕЋНИЦА

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 3/2019

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019

  ДРУГИ ОДГОВОР НА ПИТАЊА У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 3/2019

  ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 3/2019

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 3/2019, ИЗМЕНА 2

  ОДГОВОР НА ПИТАЊА У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 3/2019

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 3/2019

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 3/2019, ИЗМЕНА 1

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 3/2019, НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ПАРНО КОНВЕКЦИЈСКЕ ПЕЋНИЦЕ

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЕЛЕКТРИЧНА ПЕЋНИЦА

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2019

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2019

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 2/2019, НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, БР. 1/2019, НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 2019

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ