ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2020. година

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - ЛЕГАЛНИ СОФТВЕРИ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - ПЛАСТИКА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - СТОЛАРИЈА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - ХОРТИКУЛТУРА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - РЕНОВИРАЊЕ ТОАЛЕТА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНУ И КОЛЕКТИВНУ ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕСРЕЋА И ДРУГИХ НЕПОГОДА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - ПИЈАНИНО

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - РЕПАРАЦИЈА НАМЕШТАЈА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - СЕРВИС СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - СТОЛОВИ ЗА СТОНИ ТЕНИС

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - ОДРЖАВАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНОГ СИСТЕМА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - УСЛУГА ДДД – ПАРТИЈА 2- ВАНРЕДНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОБЈЕКАТА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - НАМЕШТАЈ - ПАРТИЈА 1 - ОРМАРИЋИ И ВРАТА ЗА ТОАЛЕТЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ИЗМЕНАМА БР.3

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ИЗМЕНАМА БР.2

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – УСЛУГА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА 2 - ПОДСКЛОПОВИ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - УСЛУГА ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ИЗМЕНАМА БР.1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УГАЉ И ДРВА, БР. 3/2020

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - УГАЉ И ДРВА, БР. 3/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - УГАЉ И ДРВА, БР. 3/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - УГАЉ И ДРВА, БР. 3/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, БР. 2/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, БР. 1/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, БР. 2/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, БР. 2/2020

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, БР. 1/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, БР. 1/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, БР. 1/2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ