svg

Школа за музичке талентеАдреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја Телефон/Факс: 035/ 8472 344 Eлектрoнскa поштa: direktor@talenti.edu.rs administracija@talenti.edu.rs

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2020. година

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – ЛЕГАЛНИ СОФТВЕРИ

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – ПЛАСТИКА

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – СТОЛАРИЈА

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – ХОРТИКУЛТУРА

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – РЕНОВИРАЊЕ ТОАЛЕТА

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНУ И КОЛЕКТИВНУ ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕСРЕЋА И ДРУГИХ НЕПОГОДА

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – ПИЈАНИНО

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – РЕПАРАЦИЈА НАМЕШТАЈА

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – СЕРВИС СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – СТОЛОВИ ЗА СТОНИ ТЕНИС

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – ОДРЖАВАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНОГ СИСТЕМА

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – УСЛУГА ДДД – ПАРТИЈА 2- ВАНРЕДНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОБЈЕКАТА

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – НАМЕШТАЈ – ПАРТИЈА 1 – ОРМАРИЋИ И ВРАТА ЗА ТОАЛЕТЕ

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ИЗМЕНАМА БР.3

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ИЗМЕНАМА БР.2

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – УСЛУГА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА 2 – ПОДСКЛОПОВИ

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – УСЛУГА ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ИЗМЕНАМА БР.1

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УГАЉ И ДРВА, БР. 3/2020

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – УГАЉ И ДРВА, БР. 3/2020

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – УГАЉ И ДРВА, БР. 3/2020

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УГАЉ И ДРВА, БР. 3/2020

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, БР. 2/2020

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, БР. 1/2020

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, БР. 2/2020

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, БР. 2/2020

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, БР. 1/2020

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, БР. 1/2020

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, БР. 1/2020

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ