svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Општи подаци о Дому

  Дом – интернат Школе за музичке таленте у Ћуприји у садашњој згради почео је са радом 1989. године и од самог свог оснивања ради у саставу школе, а његова превасходна функција је да створи оптималне услове за смештај, исхрану и васпитање музички даровитих ученика, узраста од 6 до 19 година.

  Дом се простире на површини од 2353 м2 и располаже смештајним капацитетом од 96 места. На овој површини се налазе гарсоњере за госте и професоре који су ангажовани за извођење музичке наставе, као и за смештај учесника у организованим зимским и летњим школама и мајсторским радионицама, затим 32 трокреветне собе за смештај ученика, ресторан са кухињом, магацинске просторије, вешерница, котларница, клуб ученика, радионице, две собе за васпитаче и две сале (једна служи за учење, а друга за играње као и за радионице за групни рад ученика са васпитачима). Библиотека је у просторијама школе и непрекидно је на  располагању за коришћење.

  Циљ дома је да својом унутрашњом организацијом обезбеди што повoљнију педагошку климу у којој се свакодневни живот и васпитна активност у потпуности интегришу,  а васпитачи и остали учесници у васпитно – образовном процесу помажу ученицима у одрастању, самоактуализацији и изграђивању позитивне личности.

  Материјални услови Дома

  Дом Школе за Музичке таленте је савремено опремљен објекат смештајног капацитета 96 места. Цео објекат заузима површину од 2353 м2:
   – на првом спрату су смештене собе за дечаке, 16 соба укупне површине 160 м2, два тоалета са туш кабинама, сала са ТВ опремом за разоноду и радионице (34м2), соба за васпитаче са кухињом и тоалетом;
   – на другом спрату смештене су собе за девојчице, 16 соба укупне површине 160 м2, два тоалета са туш кабинама, соба за учење, соба за васпитача- координатора васпитне службе са кухињом и тоалетом;
   – у поткровљу су смештени: кухиња, апартман и 8 соба за професоре и госте.
   – у приземљу се налази ресторан са кухињом, површине 185 м2.
   – у подруму Дома смештена је котларница (145м2), радионица за одржавање објекта (27м2), просторија за помоћно особље, Клуб ученика и простор за рекреацију ученика (сто за стони тенис).

  Дом располаже спортским тереном за кошарку и мали фудбал, као и забавним парком за млађе ученике.