svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Педагошко веће

  Чланови већа:

  Марина Ђорђевић, координатор васпитне службе
  Горан Николић, васпитач
  Дејан Ђорђевић, васитач
  Саша Маленовић, васпитач
  Александра Вулић, васпитач
  Сања Мијајловић, васпитач
  Стефана Ракић Јевтић, васпитач
  Данијела Јовић, директор
  Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог у дому
  Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог у школи

  Надлежности већа:

  1) стара се о осигурању и унапређивању квалитета васпитног рада установе;
  2) предлаже и прати остваривање програма васпитног рада;
  3) вреднује резултате рада васпитача и стручних сарадника;
  4) прати и утврђује резултате рада ученика;
  5) похваљује и награђује ученике;
  6) одлучује по жалби на одлуку дисциплинске комисије;
  7) решава друга стручна питања васпитног рада.