svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Педагошко веће

  Чланови већа:

  Марина Ђорђевић, помоћник директора и васпитач
  Горан Николић, координатор васпитне службе и васпитач
  Дејан Ђорђевић, васитач
  Саша Маленовић, васпитач
  Александра Вулић, васпитач
  Сања Мијајловић, васпитач
  Стефана Ракић Јевтић, васпитач
  Данијела Јовић, директор
  Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог у дому
  Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог у школи

  Надлежности већа:

  1) стара се о осигурању и унапређивању квалитета васпитног рада установе;
  2) предлаже и прати остваривање програма васпитног рада;
  3) вреднује резултате рада васпитача и стручних сарадника;
  4) прати и утврђује резултате рада ученика;
  5) похваљује и награђује ученике;
  6) одлучује по жалби на одлуку дисциплинске комисије;
  7) решава друга стручна питања васпитног рада.