svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

    Потребна документација за упис у школску 2024/25. годину

    – Извод из матичне књиге рођених,
    – Уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија оригинала – не старије од 6 месеци),
    – Потврда о предшколској обуци (само уколико дете уписује први разред општеобразовне наставе).