svg

Школа за музичке талентеАдреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја Телефон/Факс: 035/ 8472 344 Eлектрoнскa поштa: direktor@talenti.edu.rs administracija@talenti.edu.rs

    Семинар „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

    Остала дешавања / 3. фебруар 2020.

    Како доћи до свеобухватних података о ученику? Како написати педагошки план и израдити индивидуални образовни план? Ово су била нека од питања на која смо добили одговоре током дводневног семинара удружења  Група Мост који је организован у Школи за музичке таленте 1. и 2. фебруара 2020.године.
    Наставници музичке и општеобразовне наставе, васпитачи, стручни сарадник, директор и помоћник директора  упознали су се и са „начином и динамиком праћења и ревизије ИОП-а; планирањем часа у одељењима која похађају и ученици којима је потребна додатна подршка, на начин који обезбезбеђује учешће свих; особеностима даровитих ученика и врстама подршке која им је потребна у образовању; поступцима и вештинама управљања школом и одељењем које похађају деца из осетљивих група.“ (zuov-katalog.rs)
    Знање које смо стекли помоћи ће нам да препознамо способности и пружимо адекватну подршку у развоју наших ученика уз поштовање различитости.