svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Стручни тим за инклузивно образовање

  Чланови стручног тима:

  1. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог и координатор тима
  2. Весна Андрејић, представник наставника општеобразовне наставе
  3. Ирена М. Милошевић, представник наставника музичке наставе
  4. Душан Здравковић, представник наставника музичке наставе
  5. Саша Маленовић, представник васпитача
  6. Стефана Ракић Јевтић, представник васпитача

  Надлежности тима:

  1) предлаже све стручне одлуке у вези са ИОП-ом (које подноси директору или педагошком колегијуму на усвајање);
  2) ствара услове потребне за реализацију ИОП-а и надгледа примену донесених одлука и ИОП-а;
  3) предлаже чланове ИОП тима.