svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Стручни тим за инклузивно образовање

  Чланови стручног тима:

  1. Стефана Ракић Јевтић, координатор тима и представник васпитача
  2. Весна Андрејић, представник наставника општеобразовне наставе
  3. Ирена М. Милошевић, представник наставника музичке наставе
  4. Саша Маленовић, представник васпитача
  5. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог

  Надлежности тима:

  1) предлаже све стручне одлуке у вези са ИОП-ом (које подноси директору или педагошком колегијуму на усвајање);
  2) ствара услове потребне за реализацију ИОП-а и надгледа примену донесених одлука и ИОП-а;
  3) предлаже чланове ИОП тима.