svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Стручно веће за музичке предмете

  СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МУЗИЧКЕ ПРЕДМЕТЕ

  Председник стручног већа: Ели Крстева, наставник виолончела
  Заменик председника: Жељко Ивовић, наставник виолончела
  Записничар: Сања Миленковић, наставник упоредног клавира

  Чланови стручног већа

  Наставници виолине
  Божидар Радосављевић
  Оливера Милић Хиршер
  Милица Младеновић
  Драгутин Младеновић
  Катарина Павловић
  Иван Нешић

  Наставници виоле
  Милош Симић
  Ања Милошевић

  Наставници виолончела
  Ели Крстева
  Стефан Гавриловић

  Наставник контрабаса
  Душан Здравковић

  Наставник Великог оркестра
  Драган Мирчић

  Наставник Малог оркестра
  Жељко Ивовић

  Наставници камерне музике
  Драган Мирчић
  Жељко Ивовић

  Наставници читања с листа
  Драган Мирчић
  Иван Нешић
  Ања Милошевић
  Жељко Ивовић
  Душан Здравковић

  Клавирски сарадници
  Зоран Гавриловић
  Катарина Николић

  Наставници теоријских музичких предмета
  Ирена Младеновић Милошевић
  солфеђо

  Горан Миљковић
  теорија музике, музички облици, контрапункт, хармонија

  Ксенија Милошевић
  историја музике са упознавањем музичке литературе, национална историја музике, музички инструменти, солфеђо, хор

  Наставници упоредног клавира
  Сања Миленковић
  Ирена Младеновић Милошевић
  Катарина Николић
  Ксенија Милошевић

  Стручни сарадници – нототекар/медијатекар
  Горан Миљковић
  Ксенија Милошевић

  Организатор практичне наставе
  Зорана Првуловић Мирчић

  Надлежности стручног већа за музичке предмете:

  1. распоређује ученике по класама;
  2. разматра синхронизацију наставе, теоријских предмета, камерних састава, оркестара и упоредног клавира са инструменталном наставом;
  3. организује интерне и јавне часове, како индивидуалне тако и у оквиру ансамбала;
  4. доноси годишњи програм полагања колоквијума, пријемних, годишњих и дипломских испита;
  5. усаглашава критеријуме за оцењивање ученика на испитима;
  6. одабира ученике за интерне и јавне часове, представљање Школе на концертима и остваривање сарадње са Школама истог типа;
  7. ради и друге послове предвиђене планом и програмом Школе.