svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Структура персонала дома


  Директор

  Данијела Јовић

  Координатор васпитне службе
  Марина Ђорђевић

  Секретар
  Мирјана Паунковић

  Шеф рачуноводства
  Александра Миловановић

  Технички секретар
  Драгица Јовић

  Референт сарадник за финансије
  Радица Алексић

  Стручни сарадник-психолог
  Ивана Ћирић

  Васпитачи
  Горан Николић
  Саша Маленовић
  Дејан Ђорђевић
  Александра Вулић
  Милица Миленковић
  Сања Мијајловић
  Стефана Ракић Јевтић

  Магационер/ економ – шеф службе исхране
  Татјана Миљанић

  Радници у кухињи
  Љиљана Миленковић – кувар
  Зорица Марјановић – кувар
  Јулија Милосављевић – сервирка
  Јелена Илић – сервирка
  Весна Ђорђевић – сервирка

  Радници на пословима одржавања
  Драган Костандиновић, домар-мајстор одржавања
  Небојша Добросављевић, домар-мајстор одржавања – ложач
  Мијодраг Зафировић, домар-мајстор одржавања – ложач
  Милан Рамадановић, домар-мајстор одржавања – ложач
  Бисерка Костић, спремачица
  Снежана Милошевић, спремачица
  Данијела Радосављевић, спремачица
  Наташа Арсић, чистачица
  Дијана Нешић, спремачица

  Референти за безбедност и здравље на раду
  Бобан Терзић
  Ђорђе Мацакања

  Референт заштите од пожара
  Бобан Терзић