Тим за професионални развој и стручно усавршавање

1. Ели Крстева, координатор тима, представник наставника музичке наставе
2. Љиљана Тодоровић, представник наставника општеобразовне наставе
3. Жарко Боровина, представник наставника општеобразовне наставе
4. Милица Миленковић, представник васпитача
5. Сузана Савић, секретар