svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Тим за самовредновање и вредновање квалитета рада Школе

  Чланови тима:

  1. Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог и координатор тима
  2. Данијела Јовић, директор
  3. Даница Гавриловић, представник наставника музичке наставе
  4. Данијела Дачић, представник наставника општеобразовне наставе
  5. Стефана Ракић Јевтић, представник васпитача
  6. Елена Богдановић, представник ученика
  7. Горан Миљковић, представник родитеља

  Надлежности тима:

  1) организује и координира самовредновање квалитета рада Школе;
  2) обезбеђује услове за спровођење самовредновања;
  3) припрема Годишњи план самовредновања;
  4) прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података;
  5) након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању;
  6) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности.