svg

Школа за музичке талентеАдреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја Телефон/Факс: 035/ 8472 344 Eлектрoнскa поштa: direktor@talenti.edu.rs administracija@talenti.edu.rs

  Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

  Чланови тима:

  1. Саша Маленовић, представник васпитача и координатор тима
  2. Данијела Јовић, директор школе
  3. Марина Ђорђевић, координатор васпитне службе
  4. Мирјана Паунковић, секретар школе
  5. Данијела Јовановић, представник родитеља
  6. Милош Симић, представник наставника музичке наставе
  7. Марија Петровић Боровина, представник наставника општеобразовне наставе
  8. Теона Јовановић, представник ученичког парламента
  9. Ариф Кобилић, представник ученичког парламента
  10. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог у школи
  11. Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог у дому
  12. Ђорђе Мацакања, референт за безбедност и заштиту на раду

  Надлежности тима:

  1) припрема план и програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,
  2) информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту;
  3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
  4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
  5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
  6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће предлоге директору;
  7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
  8) води и чува документацију;
  9) извештава стручне органе Школе и Школски одбор о питањима из своје надлежности.