svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Зорана Првуловић Мирчић

  Зорана Првуловић Мирчић
  Организатор практичне наставе у Школи за музичке таленте  

  Зорана Првуловић је рођена 1966.године у Нишу. Заљубљује се у виолончело 1975.године. Своје основно и средње образовање након осам година завршава у Школи за музичке таленте у Ћуприји и 1983.године уписује Факултет музичке уметности у Београду. Учила је у класама Невена Пожгаја, Љубе Полојца, Франсоаз Јаковчић, Радована Јаковчића, Виктора Јаковчића. Дипломирала је у класи професорке Франсоаз Јаковчић. Педагогијом се бави од 1989.године. Радила је у музичким школама у Београду: „Петар Коњовић“, „Даворин Јенко“, „Станислав Бинички“, „Мокрањац“, и „Јован Бандур“ у Панчеву.

  Након вишегодишњег успешног рада и освојених многобројних награда са својим ученицима, 1998.године, на позив, прелази у Школу за музичке таленте у Ћуприји, где ради и данас.

  У периоду од 1990. године до 2006. године, када се бави искључиво педагошким радом, на републичким и међународним такмичењима и фестивалима са својим ученицима освајала је бројне награде, међу којима су:

  • 1 специјална (републичка)
  • 10  првих награда (4 међународне, 3 републичке, 3 фестивалске)
  • 4 друге награде (међународне)
  • 7 трећих награда (6 међународних, 1 републичка)

  Од 2006. године до 2013.године ради паралелно на пословима наставника виолончела и пословима васпитача. Као бивши ученик школе укључује се у рад васпитне службе са жељом да унапреди услове живота и рада ученика и запослених у дому.

  Од 2012. до 2017.године ради и на пословима наставника практичне наставе/координатора музичке наставе као подршка ученицима у њиховом самосталном раду и припреми захтевних програма, организацији часова наставе, учења, вежбања и слободног времена.

  Послове организатора практичне наставе преузима 2017.године, да би крајем године била ангажована на задацима помоћника директора школе, на којима ради и данас. На овим радним местима ради на задацима планирања, програмирања, праћења и вредновања  образовно- васпитног и васпитно – образовног рада и на организационим пословима- усклађивање термина музичке и општеобразовне наставе, израда групних и индивидуалних распореда наставника, ученика и распореда рада васпитне службе.  Кроз саветодавни рад у редовној је комуникацији са ученицима, родитељима и запосленима. Кроз сарадњу са Заводом за унапређење образовања и васпитања и Националним просветним саветом посвећено је радила на припреми новог наставног плана и програма Школе за музичке таленте који је и објављен 2017.године. Координатор је рада школских актива и тимова и активан је члан већег броја истих.

  Од 2014. године до 2018.године била је председник Школског одбора у Школи за музичке таленте. Такође, бави се менторским радом, а и редован је члан бројних комисија у школи (за пријем ученика у дом, за проверу савладаности програма увођења приправника у посао, за спровођење конкурса за пријем у радни однос васпитача, наставника и стручних сарадника…).

  Од 2016. године као овлашћени делегат Школе за музичке таленте учествује и у раду  скупштине Заједнице музичких и балетских школа Србије.

  Редовно се усавршавала на одобреним семинарима Завода за унапређење образовања и васпитања у оквиру свих припритетних области.

  Учествовала је у организацији 52.фестивала музичких и балетских школа Србије  који је одржан 5-12.5.2008.године у Школи за музичке таленте у Ћуприји. На истом фестивалу учествовала је и у раду стручног жирија. Била је и члан тимова који су се бавили организацијом концерата поводом обележавања јубиларних  Дана школе (35, 45 и 50 година рада) и израдом монографија школе. Тим поводом добија захвалницу  за допринос раду и развоју Школе.